Privacy Policy

Strona internetowa www.middleearthgeek.com zwana w dalszej części serwisem internetowym jest prowadzona przez osobę o pseudonimie Anna Eldameldor która jest jej autorką i wydawczynią. Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych i w związku z tym gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

A. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Twoje imię i adres e-mail.

B. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w opisanym niżej zakresie.

I. Komentarze

Masz możliwość rozmowy z innymi użytkownikami przy pomocy komentarzy. Umieszczenie komentarza jest zawsze dobrowolne i autorka oraz wydawczyni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, jakimi informacjami dzielisz się z innymi użytkownikami.

II. Pliki cookie

Używamy w naszym serwisie internetowym tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są w schowku Twojej przeglądarki internetowej aby, umożliwić jej ponowne rozpoznanie.

Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam korzystanie z opisanych w dalszej części narzędzi do analizy i indywidualizacji grupy docelowej (targeting).

W każdej chwili możesz ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i przyjazności naszego serwisu internetowego.

III. Google Analytics

Używamy Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę tego jak korzystasz z naszego serwisu internetowego. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z naszego serwisu internetowego są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie autorki i wydawczyni Google będzie wykorzystywało te informacje aby, anonimowo przeanalizować to jak korzystasz z naszego serwisu internetowego w celu przygotowania raportów na temat twojej aktywności w naszym serwisie internetowym. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji, jakie oferujemy. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do swojego korzystania z naszego serwisu internetowego (łącznie z Twoim adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

Aktualny link (stan z: Sierpień 2023): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Używamy Google Analytics również do tego aby, sporządzać raporty na temat aktywności w witrynie na różnych urządzeniach. W tym celu łączymy Twój identyfikator użytkownika z Twoim profilem użytkowania Google Analytics, jednak bez łączenia przy tym tego profilu z informacjami pozwalającymi na Twoją indywidualną i bezpośrednią identyfikację. Taka możliwość analizy funkcjonuje także w ograniczonym zakresie bez plików cookie, dlatego też Twoje zachowanie podczas surfowania może przynajmniej częściowo być analizowane przez Google Universal Analytics także wtedy, gdy dezaktywowane zostały pliki cookie w Twojej przeglądarce. Aby, uniemożliwić to śledzenie, proszę użyć następującego linku:

Aktualny link (stan z: Sierpień 2023): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

IV. Grupy niestandardowych odbiorców na Facebooku

Używamy także oferowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) narzędzie „grupy niestandardowych odbiorców”, które umożliwia Facebookowi wyświetlanie reklamy banerowej na Facebooku. W tym celu przekazujemy Facebookowi Twój adres e-mail w zaszyfrowanej formie.

Ponadto stosujemy oferowaną przez Facebook opcję „grupy podobnych odbiorców“ umożliwiającą Facebookowi wyświetlanie ogłoszeń także u takich użytkowników, którzy wykazują podobne do Twoich cechy profilu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz w Warunkach korzystania z grupy niestandardowych odbiorców, dostępnych pod adresem:

Aktualny link (stan z: Sierpień 2023): https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

V. Informacja i korekta danych

Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Twojej osoby. Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

Pozdrawiam i Namárië ! ❤️

Translate »